BRIGÁDY 2024


31. 8. úklid před dětskými závody

12. 10. dle potřeby

23. 11. dle potřeby

7. 12. dle potřeby


Na základě usnesení členské schůze konané dne 11. 3. 2023 je náhrada za brigádnické hodiny na roky 2024 a 2025 ve výši 1 000,- Kč.
Náhrada za brigádnické hodiny se počítá za 10 hodin x 100,- Kč.

Od brigád jsou osvobozeny děti, ženy, důchodci od 65. let a mládež do 18. let.