MO Smečno

Do odvolání zákaz rybolovu na revíru Slatina 411 184

Pro děti do 15-ti let první krajská povolenka od Smečenáků ZDARMA

Pro dárce krve a kostní dřeně povolenka místního významu ZDARMA