Jak se stát rybářem

 
Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb. Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí: 
 
1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště 
2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena. 
3. Absolvovat test (po tel. domluvě s hospodářem p. Stuchlem) na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá: 1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad (životní prostředí) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.  2.Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek. Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. . Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO.  . Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.
 
Rybářský test si můžete vyzkoušet zde